Sint Maarten Bolderkar Winactie 2023

Deze actie is gesloten.

 

Actievoorwaarden Sint Maarten Bolderkar Winactie 2023

 

Algemeen

 

 1. Deze actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Sint Maarten Bolderkar winactie (de “Actie”) van Nestlé Nederland B.V., Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen (“Nestlé”) ter promotie van het product Nestlé mini’s (Nestlé Mini’s, KitKat Mini Mix, KitKat Mini, Kitkat Chunky Mini, Lion mini, Smarties Mini en Bros Mini). De actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”) zijn te verkrijgen bij Nestlé Nederland Consumentenservice, in de deelnemende winkels en zijn tevens te raadplegen op www.nestle-chocolade.nl (“Actiewebsite”).
 2. Nestlé behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Nestlé daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door Nestlé bekend worden gemaakt via de Actiewebsite. De actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.
 3. Nestlé behoudt zich het recht voor om inleveringen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.

 

Deelname

 

 1. Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers (“Deelnemers”) zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.
 2. Medewerkers van Nestlé alsmede anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de Actie komen niet in aanmerking voor een prijs.
 3. Personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven zijn ook uitgesloten van de Actie.
 4. Per naam, achternaam en telefoon nummer combinatie kan maximaal 1 keer worden deelgenomen.
 5. De deelname aan deze Wedstrijd is voorbehouden aan personen die meerderjarig zijn (18 jaar of ouder).

 

Actieopzet

 

 1. De actieperiode loopt van 23-10-2023 8.00 uur tot en met 12-11-2023 22.00 uur. Deelname na 12-11-2023 is niet meer mogelijk.
 2. Om deel te nemen aan deze Actie koopt men drie actieproducten in één van de deelnemende winkelpunten in Nederland. De deelnemende winkelpunten zijn te vinden onder aan de actievoorwaarden en op www.nestle-chocolade.nl/blog/sintmaarten. De actieproducten die meedoen aan deze actie zijn Nestlé mini’s (Nestlé Mini’s, KitKat Mini Mix, KitKat Mini, Kitkat Chunky Mini, Lion mini, Smarties Mini en Bros Mini). De originele kassabon met de drie aangekochte actieproducten dient vervolgens in de inleverbox in de deelnemende winkel met uw voor- en achternaam en telefoon nummer te worden ingeleverd.
 3. Uit alle ingeleverde kassabonnen wordt op onpartijdige wijze één winnaar getrokken, per deelnemende winkel, die een bolderkar ter waarde van € 389 wint. De trekking vindt uiterlijk plaats binnen 2 weken na de einddatum en binnen een week zal de winnaar op de hoogte worden gebracht via telefoon.
 4. Op verzoek van een Deelnemer zal Nestlé aantonen hoe de aanwijzing van de winnaars heeft plaatsgevonden.
 5. De prijs kan tot 2 maanden na bekendmaking door de winnaar worden opgehaald in de winkel waarin de Deelnemer zijn kassabon heeft ingeleverd.
 6. Wij behouden ons het recht voor om de Winnaar te verzoeken bewijs te leveren van zijn identiteit ter verificatie bij het ophalen van de prijs.

 

Prijzen

 

 1. In deze Actie wordt de volgende prijs weggegeven:

     • 1 x een bolderkar ter waarde van € 389, per deelnemende winkel wordt 1 bolderkar weggegeven. In totaal worden er 30 bolderkarren weggegeven.

     De totale waarde van de prijs bedraagt € 389

 1. De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar (of inwisselbaar voor geld).
 2. Maximaal 1 prijs per persoon en adres.
 3. De werkelijke hoogte van de door ons vooraf vastgestelde bedragen van de Prijzen in deze Actie zal afhangen van het daadwerkelijk benodigde bedrag om de winnende prijs te verwezenlijken. Er zal geen compensatie plaatsvinden naar de deelnemer toe indien blijkt dat de uiteindelijke werkelijke waarde van de Prijs lager blijkt te liggen dan het door ons initieel aangegeven bedrag.
 4. Nestlé draagt zorg voor de afdracht en betaling van eventueel verschuldigde kansspelbelasting over de waarde van de uit te keren prijs.
 5. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Privacy

 

 1. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Nestlé kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.
 2. De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door Nestlé met inachtneming van de privacyverklaring van Nestlé, zoals vermeld op https://www.nestle.nl/info/privacyverklaring.
 3. Nestlé zal de persoonsgegevens gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie. Er bestaat voor de Deelnemer de mogelijkheid om in de toekomst per e-mail informatie toegezonden te krijgen over de producten en/of aanbiedingen van Nestlé door het betreffende vakje op de Actiewebsite aan te vinken.
 4. De door de Deelnemer in verband met de Actie aan Nestlé verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Deelnemers hebben het recht tot inzage, aanpassing of verwijdering van deze gegevens. De deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de Actie aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien het zonder registratie niet mogelijk is om deel te nemen.

 

Aansprakelijkheid

 

 1. Nestlé en daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Actiewebsite of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Nestlé.
 2. Nestlé is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. Nestlé draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Nestlé is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Nestlé is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.

 

Slotbepalingen

 

 1. Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de Actiewebsite zijn eigendom van Société des Produits Nestlé S.A. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Nestlé.
 2. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Nestlé handelt in overeenstemming met deze gedragscode.
 3. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 4. Voor extra informatie, eventuele meldingen met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de consumentenservice van Nestlé:
 • per telefoon op het nummer 020 5699 699;
 • per brief op het adres: Nestlé Nederland, t.a.v. Consumentenservice, Antwoordnummer 1199, 1180 VD Amstelveen;
 • via het online contactformulier op de website www.nestle.nl (http://www.nestle.nl/info);
 • via email: consumentenservice@nl.nestle.com.

 

De consumentenservice behandelt uw vragen en meldingen zelf of stuurt deze, indien nodig, door naar de desbetreffende Nestlé afdeling. Afhankelijk van de aard van uw vraag/melding en manier waarop u contact heeft opgenomen met de consumentenservice, krijgt u telefonisch of schriftelijk (of per email) antwoord. U kunt uiterlijk binnen 4 weken reactie ontvangen.

 

Vastgesteld op 20 oktober 2023

 

Deelnemende winkels

NaamAdresPostcodePlaats
JumboMuiderwaard 4161824XTAlkmaar
PLUSWim Kanplein 21311LHAlmere
PLUSAlseïdenstraat 111363SRAlmere
JumboEmiclaerhof 2483823ETAmersfoort
JumboGroenhof 1651186EZAmstelveen
JumboPieter Calandlaan 8081060TZAmsterdam
PLUSBezaanjachtplein 2911034CRAmsterdam
PLUSWaterstraat 276573AABeek-Ubbergen
JumboVentweg Zuid 39411ZZBeilen
PLUSDonsvlinder 23723TXBilthoven
JumboEDS-plein 37741KHCoevorden
JumboIng Arjen Vonkweg 87741KACoevorden
JumboMarkt 327701GWDedemsvaart
JumboWillibrorduslaan 85521KCEersel
JumboAdmiraal Helfrichstraat 17772BVHardenberg
JumboMiddenweg 2451701GCHeerhugowaard
JumboJonkheer Mockkade 62181JHHillegom
PLUSDe Weide 17908ABHoogeveen
PLUSPastoor Jongeriusstraat 217891KMKlazienaveen
PLUSHovenstraat 1246374HGLandgraaf
PLUSDorpstraat 655575AELuyksgestel
JumboKennedyplein 12421ENNieuwkoop
CoopDorpsstraat 107948BRNijeveen
PLUSWesteind 39331CANorg
PLUSRakkerweg 153233CXOostvoorne
JumboKerkstraat 435981CDPanningen
JumboGildeplein 581445BMPurmerend
JumboDikkensweg 107641CCWierden
JumboLangbroekseweg 3-A3962EHWijk Bij Duurstede
JumboMarkt 318471ASWolvega