Een cacaovruchtbare samenwerking? | Nestlé Cocoa Plan

  1. Nestlé
  2. Blog
  3. Een cacaovruchtbare samenwerking? | Nestlé Cocoa Plan

Met De Chocoproef, een gezamenlijk initiatief van Lars Gierveld, Jochem Pinxteren en Nestlé Nederland, steunen wij een journalistieke zoektocht naar wat Nestlé nu werkelijk doet om boeren te helpen een beter leven te leiden én kregen de journalisten de opdracht om te kijken naar hoe wij als Nestlé zijnde de cacaoboeren kunnen helpen hun inkomen te verbeteren. Dit is inmiddels uitgelopen op een bijzonder experiment: het in de markt zetten van een cacaoproduct door de twee journalisten zelf. Betaald door Nestlé, onder supervisie van de Raad van Journalistiek, werken de twee journalisten volledig onafhankelijk aan dit project.

Met de oprichting van het Nestlé Cocoa Plan in 2009 erkenden we dat het in de cacao-industrie anders moest. Van het tegengaan van kinderarbeid tot het verbeteren van het levensonderhoud van de boeren en het gebruik van duurzame landbouwmethoden. Ondanks alle inspanningen van Nestlé en onze industriepartners verdienen boeren nog steeds geen leefbaar inkomen. Lars Gierveld en Jochem Pinxteren, oprichters van productiemaatschappij Riga, stelden ons de vraag: Hoe kan dat zo zijn? En kan dat niet anders?

We daagden beide journalisten uit om op onderzoek uit te gaan. We hadden wel één voorwaarde: niet vanaf de zijlijn commentaar geven maar het écht gaan ervaren. Nieuwsgierig zijn én een 360 graden verhaal vertellen. Zo gaven we ze de kans een nieuw product te ontwikkelen om samen met Nestlé Cocoa Plan boeren op zoek te gaan naar een beter inkomen. En zo werd De Chocoproef geboren.

Wij geven volledige inzage in het reilen en zeilen van onze organisatie en ons werk binnen het Nestlé Cocoa Plan en zij zetten een eerlijk mini-productieketentje op met onze belangrijkste cacaoleveranciers. Daarvan doen zij verslag. Eind vorig jaar (2018) presenteerden zij hun plannen voor een sapje uit cacaovruchtvlees. Ze stonden aan het begin van een avontuur dat groter werd dan ze ooit konden bedenken. En wij, wij werden geconfronteerd met een andere blik, een snelheid - die voor ons moeilijk bij te benen was – en een onuitputtelijke energie om te laten zien dat het ook anders kan.

Wat in 2018 begon als een gesprek over een documentaire over misstanden in de cacaoproductie is uitgegroeid tot een heus bedrijf gerund door gepassioneerde journalistieke ondernemers die samen met ons, een wereldspeler in cacao, het voor één keer anders wilden aanpakken. De vraag is, is dat gelukt? En is dat voor ons als Nestlé voldoende schaalbaar om op de markt te brengen?

Eerlijk is eerlijk; het schuurde soms behoorlijk, maar we maakten ook gezamenlijk stappen. We hielden de journalisten aan hun belofte dat er samen met de cacaoboeren - uiterlijk een jaar na de start van de samenwerking - een prototype opgezet zou zijn dat extra inkomen genereert voor de boeren. Of dat gelukt is? Dat zie je in de documentaire die naar verwachting in maart 2020 uitkomt.

Voor nu heeft de samenwerking al veel gebracht. Riga heeft ons geleerd te dromen. Riga heeft ons laten zien hoe we kunnen streven naar vooruitgang en niet naar perfectie. Een klein beetje vooruitgang, elke dag weer - ook al lijkt de positieve impact voor ons enorme bedrijf nog zo klein - draagt bij aan een groots resultaat.

Wil je een kijkje nemen in hoe het afgelopen jaar is verlopen? Bekijk dan zeker chocoproef website