Income Accelerator Programma

We helpen de inkomenskloof voor cacaoboeren en hun omgeving te dichten

Ons nieuwe programma ''income accelerator programma', heeft tot doel de leefomstandigheden van cacaoboeren en hun families te vergroten. Om deze boeren en hun families te helpen slagen, belonen we hen voor de kwaliteit en kwantiteit van hun cacaobonen, maar óók voor landbouwmethoden die goed zijn voor het milieu en de lokale gemeenschap. 

Onze holistische aanpak heeft tot doel om op de lange termijn een positieve impact te maken door de toegang van kinderen tot onderwijs te vergroten. Ook geven we veel aandacht aan nieuwe regeneratieve vormen van landbouw en stimuleren we de gelijke behandeling van mensen met een verschillend geslacht, gender of seksuele geaardheid. Het programma stimuleert de toepassing van landbouwmethodes die bijdragen aan betere oogsten en een stabiele inkomstenbron voor cacaoboeren, zodat het risico op kinderarbeid wordt verkleind.

We bieden op de volgende manieren ondersteuning aan cacaoboeren en hun families:

  • het stimuleren van schoolgaande kinderen (6 tot 16 jaar) die afkomstig zijn uit deze huishoudens 
  • het introduceren van duurzame landbouwmethodes, zoals snoeien, die bijdragen aan hogere opbrengsten en een betere voedselkwaliteit
  • het bevorderen van agroforestry met als doel de klimaatbestendigheid van gewassen te vergroten, onder meer door het planten van schaduw- en fruitbomen
  • Diversificatie van inkomsten, bijvoorbeeld door het telen van verschillende gewassen, het houden van pluimvee zoals kippen, bijenteelt en het telen van andere producten, zoals cassave


Deze maatregelen zijn een waardevolle aanvulling op de al reeds bestaande ondersteuning door de overheden van Ivoorkust en Ghana, waar verschillende projecten door Nestlé worden gefinancierd, onder meer door het aanbieden van premies voor gecertificeerde cacao.

Wil je hier meer over weten? Lees hier verder of download de infographic over het programma.